LOGO Công Ty TNHH Công Nghệ Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 F5-BIG-AFM-I7800-D BIG-IP i7800 Advanced Firewall Manager F5-BIG-AFM-I7800-D $ 89,995 2,114,882,500 đ F5-BIG-AFM-I7800-D BIG-IP i7800 Advanced Firewall Manager (96 GB Memory, Dual SSD, Max SSL, Max Compression, Advanced Routing, vCMP, Dual AC Power Supplies) Giá tốt
Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2020 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.