Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 F5-BIG-BPEM-10350V-N BIG-IP 10350v Basic Policy Enforcement Manager NEBS F5-BIG-BPEM-10350V-N $ 124,995 2,937,382,500 đ F5-BIG-BPEM-10350V-N BIG-IP 10350v Basic Policy Enforcement Manager NEBS (128 GB Memory, Max SSL, COMP, vCMP, DC Power Supplies only, NEBS Level 3 Certified) Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.