LOGO Công Ty TNHH Công Nghệ Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 F5-BIG-BPEM-I11800DS BIG-IP i11800 Basic Policy Enforcement Manager Turbo SSL F5-BIG-BPEM-I11800DS $ 189,995 4,464,882,500 đ F5-BIG-BPEM-I11800DS BIG-IP i11800 Basic Policy Enforcement Manager Turbo SSL (256 GB Memory, Dual SSD, Dual AC Power Supplies) Giá tốt
2 F5-BIG-BPEM-I11800 BIG-IP i11800 Basic Policy Enforcement Manager F5-BIG-BPEM-I11800 $ 155,995 3,665,882,500 đ F5-BIG-BPEM-I11800 BIG-IP i11800 Basic Policy Enforcement Manager (256 GB Memory, Max SSL, COMP, vCMP) Giá tốt
Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2020 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.