LOGO Công Ty TNHH Công Nghệ Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 F5-BIG-BPEM-I7800-D BIG-IP i7800 Basic Policy Enforcement Manager F5-BIG-BPEM-I7800-D $ 89,995 2,114,882,500 đ F5-BIG-BPEM-I7800-D BIG-IP i7800 Basic Policy Enforcement Manager (96 GB Memory, Dual SSD, Dual AC Power Supplies) Giá tốt
Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2020 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.