LOGO Công Ty TNHH Công Nghệ Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 F5-BIG-CGN-I10600-D BIG-IP i10600 Carrier Grade NAT F5-BIG-CGN-I10600-D $ 79,995 1,879,882,500 đ F5-BIG-CGN-I10600-D BIG-IP i10600 Carrier Grade NAT (128 GB Memory, Dual SSD, Dual AC Power Supplies) Giá tốt
2 F5-BIG-CGN-I10600 BIG-IP i10600 Carrier Grade NAT F5-BIG-CGN-I10600 $ 77,995 1,832,882,500 đ F5-BIG-CGN-I10600 BIG-IP i10600 Carrier Grade NAT (128 GB Memory, SSD, Dual AC Power Supplies) Giá tốt
Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2020 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.