Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 F5-BIG-DNS-I10600-D BIG-IP i10600 DNS F5-BIG-DNS-I10600-D $ 98,995 2,326,382,500 đ F5-BIG-DNS-I10600-D BIG-IP i10600 DNS (128 GB Memory, Dual SSD, Global Server Load Balancing, DNS Services, DNSSEC, Advanced Routing, Dual AC Power Supplies) Giá tốt
Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.