LOGO Công Ty TNHH Công Nghệ Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 F5-BIG-DNS-I15800 BIG-IP i15800 DNS F5-BIG-DNS-I15800 $ 409,995 9,634,882,500 đ F5-BIG-DNS-I15800 BIG-IP i15800 DNS (512 GB Memory, SSD, Global Server Load Balancing, DNS Services, DNSSEC, Advanced Routing, vCMP, Dual AC Power Supplies) Giá tốt
Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2020 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.