LOGO Công Ty TNHH Công Nghệ Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 F5-BIG-DNS-I7800-D BIG-IP i7800 DNS F5-BIG-DNS-I7800-D $ 89,995 2,114,882,500 đ F5-BIG-DNS-I7800-D BIG-IP i7800 DNS (96 GB Memory, Dual SSD, Global Server Load Balancing, DNS Services, DNSSEC, Advanced Routing, vCMP, Dual AC Power Supplies) Giá tốt
2 F5-BIG-DNS-I7800 BIG-IP i7800 DNS F5-BIG-DNS-I7800 $ 87,995 2,067,882,500 đ F5-BIG-DNS-I7800 BIG-IP i7800 DNS (96 GB Memory, SSD, Global Server Load Balancing, DNS Services, DNSSEC, Advanced Routing, vCMP, Dual AC Power Supplies) Giá tốt
Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2020 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.