Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 F5-BIG-LTM-I15600-N F5 BIG-IP i15600-N Local Traffic Manager F5-BIG-LTM-I15600-N $ 297,995 6,372,623,075 đ Thiết bị Cân bằng tải Load Balancer F5 Network F5-BIG-LTM-I15600-N BIG-IP i15600-N Local Traffic Manager (512 GB Memory, SSD, Base SSL, Base Compression, Dual DC Power Supplies Only) Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.