Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 F5-BIG-LTM-I7800 Cân bằng tải F5 Network BIG-IP i7800 F5-BIG-LTM-I7800 $ 87,995 1,861,094,250 đ Thiết bị Cân bằng tải F5 Network Load Balancer F5-BIG-LTM-I7800 BIG-IP i7800 Local Traffic Manager (96 GB Memory, SSD, Max SSL, Max Compression, vCMP, Dual AC Power Supplies) Giá tốt
2 F5-BIG-LTM-I7800-D Local Traffic Manager F5 Network BIG-IP i7800-D F5-BIG-LTM-I7800-D $ 89,995 1,903,394,250 đ Cân bằng tải F5 Network Load Balancer F5-BIG-LTM-I7800-D BIG-IP i7800-D Local Traffic Manager (96 GB Memory, Dual 480 GB Enterprise Class SSD, Max SSL, Max Compression, vCMP, Dual AC Power Supplies) Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.