Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FAP-U221EV FortiAP U221EV Universal Indoor Wireless Access Point FAP-U221EV $ 450 10,575,000 đ

Phân phối Bộ phát wifi Fortinet FAP-U221EV FortiAP U221EV Universal Indoor Wireless Access Point dual radio with TX Beam-forming and 3rd BLE radio, 1x RJ45 802.3af or at GE PoE port, internal antennas chính hãng giá tốt

Giá tốt
2 FAP-U221EV-S FortiAP U221EV-S Universal Indoor Wireless Access Point FAP-U221EV-S $ 450 10,575,000 đ

Phân phối Bộ phát wifi Fortinet FAP-U221EV-S FortiAP U221EV-S Universal Indoor Wireless Access Point dual radio with TX Beam-forming and 3rd BLE radio, 1x RJ45 802.3af or at GE PoE port, internal antennas, Singapore Reg Domain chính hãng giá tốt

Giá tốt
3 FAP-U221EV-V FortiAP U221EV-V Universal Indoor Wireless Access Point FAP-U221EV-V $ 450 10,575,000 đ

Phân phối Bộ phát wifi Fortinet FAP-U221EV-V FortiAP U221EV-V Universal Indoor Wireless Access Point dual radio with TX Beam-forming and 3rd BLE radio, 1x RJ45 802.3af or at GE PoE port, internal antennas, Vietnam, Thailand Reg Domain chính hãng giá tốt

Giá tốt
4 FAP-U221EV-I FortiAP U221EV-I Universal Indoor Wireless Access Point FAP-U221EV-I $ 450 10,575,000 đ

Phân phối Bộ phát wifi Fortinet FAP-U221EV-I FortiAP U221EV-I Universal Indoor Wireless Access Point dual radio with TX Beam-forming and 3rd BLE radio, 1x RJ45 802.3af or at GE PoE port, internal antennas, International Reg Domain chính hãng giá tốt

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.