Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FG-101E-BDL-950-12 FortiGate-101E 24x7 UTM Protection 1 Year FG-101E-BDL-950-12 $ 12,375 Liên hệ

Thiết bị tường lửa Firewall Fortigate FG-101E-BDL-950-12 - FortiGate-101E Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year License

Giá tốt
2 FG-101E-BDL Firewall Fortinet FortiGate 100E series FG-101E-BDL $ 11,625 Liên hệ

Firewall FortiGate FG-101E-BDL 20x GE RJ45 (2 WAN, 1 DMZ, 1 Mgmt, 2 HA, 14 switch ports) 2 RJ45/SFP, 480GB SSD, 1 year 8x5 Forticare FortiGuard giá tốt

Giá tốt
3 FG-101E-BDL-871-12 FortiGate-101E 8x5 Enterprise Protection 1 Year FG-101E-BDL-871-12 $ 13,500 Liên hệ

Thiết bị tường lửa Firewall Fortigate FG-101E-BDL-871-12 - FortiGate-101E Hardware plus 8x5 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year License

Giá tốt
4 FG-101E-BDL-974-12 FortiGate-101E 24x7 Enterprise Protection 1 Year FG-101E-BDL-974-12 $ 14,250 Liên hệ

Thiết bị tường lửa Firewall Fortigate FG-101E-BDL-974-12 - FortiGate-101E Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year License

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.