Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FG-3810D-DC-NEBS Firewall Fortinet FortiGate 3800D series FG-3810D-DC-NEBS $ 325,000 Liên hệ Phân phối FG-3810D-DC-NEBS (FG 3810D DC NEBS) Firewall Fortinet FortiGate 3800D series, 6x 100GE LR4/SR10 CFP2, 2xGE RJ45 mgr, 960 GB SSD, dual DC PSU, NEBS Certified ( List Price and datasheet ) giá tốt Giá tốt
2 FG-3810D-DC-NEBS-BDL Firewall Fortinet FortiGate 3800D series FG-3810D-DC-NEBS-BDL $ 462,500 Liên hệ FG-3810D-DC-NEBS-BDL (FG 3810D DC NEBS BDL) Firewall Fortinet FortiGate 6x 100GE LR4/SR10 CFP2, 2xGE RJ45 mgr, 960GB SSD, NEBS Certified, 1 year 8x5 Forticare FortiGuard giá tốt Giá tốt
3 FG-3810D-DC-NEBS-BDL-950-12 - FortiGate-3810D-DC-NEBS Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year FG-3810D-DC-NEBS-BDL-950-12 $ 195,000 3,207,750,000 đ FG-3810D-DC-NEBS-BDL-950-12 - FortiGate-3810D-DC-NEBS Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year Giá tốt
4 FG-3810D-DC-NEBS-BDL-871-12 - FortiGate-3810D-DC-NEBS Hardware plus 8x5 Forticare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year FG-3810D-DC-NEBS-BDL-871-12 $ 210,000 3,454,500,000 đ FG-3810D-DC-NEBS-BDL-871-12 - FortiGate-3810D-DC-NEBS Hardware plus 8x5 Forticare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year Giá tốt
5 FG-3810D-DC-NEBS-BDL-974-12 - FortiGate-3810D-DC-NEBS Hardware plus 24x7 Forticare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year FG-3810D-DC-NEBS-BDL-974-12 $ 220,000 3,619,000,000 đ FG-3810D-DC-NEBS-BDL-974-12 - FortiGate-3810D-DC-NEBS Hardware plus 24x7 Forticare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.