Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FG-5060-DC Firewall Fortinet FortiGate 5000 series FG-5060-DC Updating... Liên hệ Phân phối FG-5060-DC Firewall FortiGate 5000 series 5U 6-slot chassis with Dual Star fabric, 2 PEMs, 2 fan units, 2 shelf FRU data, 1 shelf manager, giá tốt Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.