Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FG-60D-BDL Firewall Fortinet FortiGate 60D series FG-60D-BDL Updating... Liên hệ Phân phối FG-60D-BDL Firewall FortiGate 10x GE RJ45 ports (7x Internal ports, 2x WAN ports, 1x DMZ port) 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle giá t... Giá tốt
2 FG-60D-BDL-950-12 - FortiGate-60D Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year FG-60D-BDL-950-12 $ 987 16,231,215 đ FG-60D-BDL-950-12 - FortiGate-60D Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year Giá tốt
3 FG-60D-BDL-871-12 - FortiGate-60D Hardware plus 8x5 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year FG-60D-BDL-871-12 $ 1,076 17,706,780 đ FG-60D-BDL-871-12 - FortiGate-60D Hardware plus 8x5 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year Giá tốt
4 FG-60D-BDL-974-12 - FortiGate-60D Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year FG-60D-BDL-974-12 $ 1,136 18,690,490 đ FG-60D-BDL-974-12 - FortiGate-60D Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.