Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FG-60D-POE-BDL Firewall Fortinet FortiGate 60D series FG-60D-POE-BDL Updating... Liên hệ Phân phối FG-60D-POE-BDL Firewall FortiGate 10x GE RJ45 ports (5 Internal ports, 2 WAN, 1 DMZ, 2x PoE ports) 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard giá tốt Giá tốt
2 FG-60D-POE-BDL-950-12 - FortiGate-60D-POE Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year FG-60D-POE-BDL-950-12 $ 1,185 27,562,046 đ FG-60D-POE-BDL-950-12 - FortiGate-60D-POE Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year Giá tốt
3 FG-60D-POE-BDL-871-12 - FortiGate-60D-POE Hardware plus 8x5 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year FG-60D-POE-BDL-871-12 $ 1,292 30,067,686 đ FG-60D-POE-BDL-871-12 - FortiGate-60D-POE Hardware plus 8x5 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year Giá tốt
4 FG-60D-POE-BDL-974-12 - FortiGate-60D-POE Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year FG-60D-POE-BDL-974-12 $ 1,364 31,738,113 đ FG-60D-POE-BDL-974-12 - FortiGate-60D-POE Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.