LOGO Công Ty TNHH Công Nghệ Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FG-900D-BDL-950-12 FortiGate-900D 24x7 UTM Protection 1 Year FG-900D-BDL-950-12 $ 23,100 370,293,000 đ Giấy phép bản quyền Firewall Fortinet Fortigate FG-900D-BDL-950-12 - FortiGate-900D Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year License Giá tốt
Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2019 CNTTShop Ltd. | Viet Thai Duong Technologies Co., Ltd | All Rights Reserved.