Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FL-CME-SRST-100 - Cisco Communication Manager or SRST- 100 seat license FL-CME-SRST-100 $ 2,300 24,322,500 đ FL-CME-SRST-100 - Cisco Communication Manager or SRST- 100 seat license Giá tốt
2 L-FL-CME-SRST-100= - CME or SRST - 100 Seat E-Delivery RTU L-FL-CME-SRST-100= $ 2,300 24,322,500 đ L-FL-CME-SRST-100= - CME or SRST - 100 Seat E-Delivery RTU Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.