Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FPR2130-ASA-K9 Cisco Firepower 2130 ASA Appliance, 1RU, 1 x Network Module Bays FPR2130-ASA-K9 $ 29,995 317,197,125 đ

Thiết bị tường lửa Firewall Cisco FPR2130-ASA-K9 Firepower 2130 ASA Appliance, 1RU, 1 x Network Module Bays

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.