Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FPR2K-NM-6X10LR-F= Cisco Firepower 6 Port 10G LR FTW Network Module FPR2K-NM-6X10LR-F= $ 34,995 411,191,250 đ

Card mạng cho Firewall Cisco FPR2K-NM-6X10LR-F= Cisco Firepower 6 Port 10G LR FTW Expansion Network Module for Firepower 2130 and Firepower 2140

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.