Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FPR4145-NGIPS-K9 Cisco Firepower 4145 NGIPS Appliance, 1U, 2 x NetMod Bays FPR4145-NGIPS-K9 $ 249,995 2,937,441,250 đ

Thiết bị tường lửa Firewall Cisco FPR4145-NGIPS-K9 Cisco Firepower 4145 NGIPS Appliance, 55 Gig NGIPS, 1U, 2 x Network Module Bays

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.