Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 Polycom G80-T Poly Room for Microsoft Teams G80-T Updating... Updating...

Thiết bị hội nghị truyền hình Polycom G80-T, giải pháp Poly room cho Microsoft Teams, bao gồm Poly GC8, Lenovo ThinkSmart Edition Tiny, EagleEye Director II, Poly Trio C60, 10 m high-speed fiber optic USB cable, Wall/Vesa Mount.

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.