Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 Switch Aruba J9729A 2920 48 port 1G POE+ J9729A $ 5,502 64,648,500 đ Thiết bị chuyển mạch Aruba J9729A 2920 48 port G POE+Thiết bị chuyển mạch Aruba J9729A 2920 48 port G POE+ Switch thiết bị mạng switch aruba netwwork J9729A... Giá tốt
2 J9729AS - HP 2920-48G-POE+ Switch/S-Buy J9729AS $ 3,865 45,413,750 đ J9729AS - HP 2920-48G-POE+ Switch/S-Buy Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.