Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 J9735A Aruba 2920/2930M 1m Stacking Cable J9735A $ 189 2,220,750 đ Phân phối J9735A Aruba 2920/2930M 1m Stacking Cable sử dụng cho các dòng switch Aruba 2920, 2930M và stack module JL325A chính hãng giá tốt Giá tốt
2 J9735A HPE 2920/2930M 1m Stacking Cable J9735A Updating... Updating... Phân phối J9735A HPE 2920/2930M 1m Stacking Cable sử dụng cho các dòng Switch HPE 2920, 2930M và stack module JL325A chính hãng giá tốt Giá tốt
3 J9735AS - HP 2920 1.0m Stacking Cable/S-Buy J9735AS $ 180 2,115,000 đ J9735AS - HP 2920 1.0m Stacking Cable/S-Buy Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.