Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 JC691A HP A5830AF-48G Switch with 1 Interface Slot. JC691A Updating... Updating...

HP A5830AF-48G Switch JC691A with 1 Interface Slot, 48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports , 2 dual-personality ports; auto-sensing 10/100/1000BASE-T or SFP 2 fixed 1000/10000 SFP+ ports.

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.