Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 JH390A HPE FlexFabric 5940 48SFP+ 6QSFP28 Switch JH390A Updating... Updating...

HPE JH390A FlexFabric 5940 48 fixed 1000/10000 SFP+ ports, 6 QSFP28 100GbE ports Switch.

Giá tốt
2 JH390A - HPE FlexFabric 5940 48XGT 6QSFP28 Switch, 48 1/10GBASE-T ports, 6 QSFP28 ports JH390A $ 26,035 305,911,250 đ JH390A - HPE FlexFabric 5940 48XGT 6QSFP28 Switch, 48 1/10GBASE-T ports, 6 QSFP28 ports Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.