Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 Aruba Instant IAP-205 802.11n/ac Dual 2x2:2 Radio Integrated Antenna AP JW212A $ 521 -51,545,135 đ

Aruba Instant IAP-205 JW212A, JW213A, JW211A, JW210A, JY856A, JY734A, JY736A, JY857A 802.11n/ac Dual 2x2:2 Radio Integrated Antenna AP. Support for up to 256 associated client devices per radio.

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.