Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 MR20-HW Cisco Meraki MR20 Cloud Managed 802.11ac Access Point MR20-HW $ 549 7,740,900 đ

Cisco Meraki MR20-HW MR20 Dual-band, 802.11ac Wave 2 Access Point, 1.3 Gbps, 802.3af 11W max PoE (Minimum 1 Year Enterprise License purchase required per access point)

Giá tốt
2 MR20-HW-BDL Cisco Meraki MR20 Access Point Includes 1 Year Enterprise License MR20-HW-BDL $ 699 9,855,900 đ

Cisco Meraki MR20-HW-BDL MR20 Dual-band, 802.11ac Wave 2 Access Point, 1.3 Gbps, 802.3af 11W Max PoE Includes 1 Year Enterprise License

Giá tốt
3 MR20-HW-BDL3 Cisco Meraki MR20 Access Point Includes 3 Year Enterprise License MR20-HW-BDL3 $ 849 11,970,900 đ

Cisco Meraki MR20-HW-BDL3 MR20 Dual-band, 802.11ac Wave 2 Access Point, 1.3 Gbps, 802.3af 11W Max PoE Includes 3 Year Enterprise License

Giá tốt
4 MR20-HW-BDL5 Cisco Meraki MR20 Access Point Includes 5 Year Enterprise License MR20-HW-BDL5 $ 999 14,085,900 đ

Cisco Meraki MR20-HW-BDL5 MR20 Dual-band, 802.11ac Wave 2 Access Point, 1.3 Gbps, 802.3af 11W Max PoE Includes 5 Year Enterprise License

Giá tốt
5 MR20-HW-3PK-BDL Cisco Meraki MR20 Access Point 3 Pack Bundle Includes 1 Year Enterprise License MR20-HW-3PK-BDL $ 2,097 29,567,700 đ

Cisco Meraki MR20-HW-3PK-BDL Quantity of 3 MR20, Dual-band, 802.11ac Wave 2 Access Point, 1.3 Gbps, 802.3af 11W Max PoE Includes 1 Year Enterprise License

Giá tốt
6 MR20-HW-3PK-BDL3 Cisco Meraki MR20 Access Point 3 Pack Bundle Includes 3 Year Enterprise License MR20-HW-3PK-BDL3 $ 2,547 35,912,700 đ

Cisco Meraki MR20-HW-3PK-BDL3 Quantity of 3 MR20, Dual-band, 802.11ac Wave 2 Access Point, 1.3 Gbps, 802.3af 11W Max PoE Includes 3 Year Enterprise License

Giá tốt
7 MR20-HW-3PK-BDL5 Cisco Meraki MR20 Access Point 3 Pack Bundle Includes 5 Year Enterprise License MR20-HW-3PK-BDL5 $ 2,997 42,257,700 đ

Cisco Meraki MR20-HW-3PK-BDL5 Quantity of 3 MR20, Dual-band, 802.11ac Wave 2 Access Point, 1.3 Gbps, 802.3af 11W Max PoE Includes 5 Year Enterprise License

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.