Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 Nexus 3064-X N3K-C3064-X-BD-L3 Rev Airflow (port side intake), DC P/S, LAN En N3K-C3064-X-BD-L3 $ 28,000 296,100,000 đ

Nexus 3064-X N3K-C3064-X-BD-L3 Rev Airflow (port side intake), DC P/S, LAN En

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.