Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 N9K-PUV-3000W-B Cisco Nexus 9500 3000W 200V to 277V AC or 240V to 380V DC N9K-PUV-3000W-B $ 5,500 64,625,000 đ Cisco Nexus 9500 N9K-PUV-3000W-B: 3000W 200V to 277V AC or 240V to 380V DC Universal high voltage AC/DC Power Supply, Port-Side Intake Giá tốt
2 N9K-PUV-3000W-B= Cisco Nexus 9500 3000W 200V to 277V AC or 240V to 380V DC, spare N9K-PUV-3000W-B= $ 5,696 66,928,000 đ Cisco Nexus 9500 N9K-PUV-3000W-B=: 3000W 200V to 277V AC or 240V to 380V DC Universal high voltage AC/DC Power Supply, Port-Side Intake, spare Giá tốt
3 N9K-PUV-3000W-B - Nexus 9500 3000W Universal PS, Port-side Intake N9K-PUV-3000W-B $ 3,500 37,012,500 đ N9K-PUV-3000W-B - Nexus 9500 3000W Universal PS, Port-side Intake Giá tốt
4 N9K-PUV-3000W-B= - Nexus 9500 3000W Universal PS, Port-side Intake N9K-PUV-3000W-B= $ 3,500 37,012,500 đ N9K-PUV-3000W-B= - Nexus 9500 3000W Universal PS, Port-side Intake Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.