Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 N9K-SC-A Cisco Nexus 9500 System Controller N9K-SC-A $ 2,000 23,500,000 đ Cisco Nexus 9500 Platform N9K-SC-A System Controller Giá tốt
2 N9K-SC-A= Cisco Nexus 9500 System Controller, spare N9K-SC-A= $ 2,200 25,850,000 đ Cisco Nexus 9500 N9K-SC-A= System Controller, spare Giá tốt
3 N9K-SC-A - System Controller for Nexus 9500 N9K-SC-A $ 2,000 21,150,000 đ N9K-SC-A - System Controller for Nexus 9500 Giá tốt
4 N9K-SC-A= - System Controller for Nexus 9500 N9K-SC-A= $ 2,000 21,150,000 đ N9K-SC-A= - System Controller for Nexus 9500 Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.