Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 N9K-X9432PQ Cisco Nexus 9500 32p 40G QSFP aggregation line card N9K-X9432PQ $ 35,000 411,250,000 đ Cisco Nexus 9500 aggregation line card N9K-X9432PQ 32-port 40 Gigabit Ethernet QSFP+. Giá tốt
2 N9K-X9432PQ= Cisco Nexus 9500 32p 40G QSFP aggregation line card, spare N9K-X9432PQ= $ 36,421 427,946,750 đ Cisco Nexus 9500 aggregation line card N9K-X9432PQ= 32-port 40 Gigabit Ethernet QSFP+, spare. Giá tốt
3 N9K-X9564PX= Cisco Nexus 9500 48p 1/10G SFP+ plus 4p QSFP line card, spare N9K-X9432PQ= $ 51,750 608,062,500 đ Cisco Nexus 9500 line card N9K-X9564PX= 48p 1/10G SFP+ plus 4p QSFP line card, spare Giá tốt
4 N9K-X9432PQ - Nexus 9500 linecard, 32p QSFP N9K-X9432PQ $ 20,000 211,500,000 đ N9K-X9432PQ - Nexus 9500 linecard, 32p QSFP Giá tốt
5 N9K-X9432PQ= - Nexus 9500 linecard, 32p QSFP N9K-X9432PQ= $ 20,000 211,500,000 đ N9K-X9432PQ= - Nexus 9500 linecard, 32p QSFP Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.