Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 N9K-X97160YC-EX Cisco Nexus 9500 48p 1/10/25G SFP+ plus 4p 100G QSFP cloud-scale line card N9K-X97160YC-EX $ 20,000 235,000,000 đ

Cisco Nexus 9500 series line card N9K-X97160YC-EX 48-port 1-, 10-, and 25-Gigabit Ethernet SFP+ and 4-port 40/100-Gigabit Ethernet QSFP28.

Giá tốt
2 N9K-X97160YC-EX= Cisco Nexus 9500 48p 1/10/25G SFP+ plus 4p 100G QSFP cloud-scale line card, spare N9K-X97160YC-EX= $ 21,455 252,096,250 đ

Cisco Nexus 9500 series line card, spare N9K-X97160YC-EX= 48-port 1-, 10-, and 25-Gigabit Ethernet SFP+ and 4-port 40/100-Gigabit Ethernet QSFP28.

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.