Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 NIM-2FXS/4FXOP Cisco 2 Ports FXS, 4-port FXO NIM NIM-2FXS/4FXOP $ 1,400 14,805,000 đ

Cisco NIM-2FXS/4FXOP 2-Port FXS/FXS-E/DID and 4-Port FXO Analog Voice Network Interface Modules for Cisco 4000 Series ISRs

Giá tốt
2 NIM-2FXS/4FXO Cisco 2 Ports Voice Interface Cards NIM-2FXS/4FXO $ 1,400 14,805,000 đ

Cisco NIM-2FXS/4FXO 2 Ports Analog Voice FXS/FXS-E/DID and 4-Port FXO Network Interface Module

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.