Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 NIM-PVDM-256 Cisco 256-channel Voice DSP NIM Module NIM-PVDM-256 Updating... Updating...

NIM-PVDM-256 256-channel Voice DSP NIM Module cho phép các nền tảng Cloud Edge dòng Catalyst 8300 mới và ISR 4461 cung cấp các khả năng đa phương tiện như kết nối thoại mật độ cao, hội nghị, chuyển mã, tối ưu hóa phương tiện, truyền tải và thoại an toàn cho các giải pháp Truyền thông hợp nhất của Cisco.

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.