Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 QFX10016-REDUND Switch Juniper QFX10016 Redundant 16-slot chassis QFX10016-REDUND $ 199,000 2,805,900,000 đ Switch Juniper QFX10016-REDUND QFX10016 Redundant 16-slot chassis with 2 CBs, 10 2,700 W AC power supplies, 2 fan trays, 2 fan tray controllers, and 6 switch fabric cards. Giá tốt
2 QFX10016-REDUND-DC Switch Juniper QFX10016 Redundant 16-slot chassis QFX10016-REDUND-DC $ 210,000 2,961,000,000 đ Switch QFX10016-REDUND-DC Juniper QFX10016 Redundant 16-slot chassis with 2 CBs, 10 2,500 W DC power supplies, 2 fan trays, 2 fan tray controllers, and 6 switch fabric cards Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.