Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 Juniper SRX380 Services Gateway includes hardware SRX380 Updating... Updating...

Thiết bị tường lửa Firewall Juniper Networks SRX380 Services Gateway.

Giá tốt
2 SRX380-P-SYS-JE-AC Juniper SRX380 Services Gateway, Junos Software Enhanced. SRX380-P-SYS-JE-AC Updating... Updating...

Juniper SRX380 series Services Gateway SRX380-P-SYS-JE-AC includes hardware (16GbE PoE+, 4x10GbE, 4x MPIM slots, 4GB RAM, 100GB SSD, single AC power supply, cable and RMK) and Junos Software Enhanced (firewall, NAT, IPSec, routing, MPLS, switching and application security)

Giá tốt
3 SRX380-P-SYS-JB-AC Juniper SRX380 Services Gateway, Junos Software Base. SRX380-P-SYS-JB-AC Updating... Updating...

Juniper SRX380 series Services Gateway SRX380-P-SYS-JB-AC includes hardware (16GbE PoE+, 4x10GbE, 4x MPIM slots, 4GB RAM, 100GB SSD, single AC power supply, cable and RMK) and Junos Software Base (firewall, NAT, IPSec, routing, MPLS and switching).

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.