Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 TH1030-010-SSL-2PS Cân bằng tải Load Balancer A10 Thunder 1030S ADC TH1030-010-SSL-2PS $ 21,716 357,228,200 đ

Thiết bị cân bằng tải Load Balancer A10 TH1030-010-SSL-2PS Thunder 1030S ADC & CGN, 1U, 1xCPU, 6xGoC, 2xGF, 2x10GF, 8 GB, SSD, LOM, H/W SSL, Dual Power Supply

Giá tốt
2 TH1030-010-SSL Thiết bị cân bằng tải Load Balancer A10 Thunder 1030S ADC & CGN TH1030-010-SSL $ 20,995 345,367,750 đ Thiết bị cân bằng tải Load Balancer A10 TH1030-010-SSL Thunder 1030S ADC & CGN, 1U, 1xCPU, 6xGoC, 2xGF, 2x10GF, 8 GB, SSD, LOM, H/W SSL Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.