Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 TH3230-D10-SSL Cân bằng tải Load Balancer A10 Thunder 3230S ADC TH3230-D10-SSL $ 55,995 921,117,750 đ Thiết bị cân bằng tải chuyên dụng Load Balancer A10 TH3230-D10-SSL Thunder 3230S ADC & CGN, 1U, 1xCPU, 4x1GF, 4x10GF, 16GB, SSD, LOM, 1xFTA/FPGA, Dual Chip H/W SSL, DC Power Supply Giá tốt
Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.