Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 TH6430-010 Cân bằng tải Load Balancer A10 Thunder 6430 ADC TH6430-010 $ 229,995 3,783,417,750 đ Thiết bị cân bằng tải chuyên dụng Load Balancer A10 TH6430-010 Thunder 6430 ADC, 1U, 2xCPU, 4x40 GF, 16x10GF, 128 GB RAM, SSD, LOM, 4xFTA/FPGA, S+R ASIC, (No H/W SSL) Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.