Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 TH840-010 Thiết bị cân bằng tải Load Balancer A10 Thunder 840 ADC TH840-010 $ 10,495 172,642,750 đ Thiết bị cân bằng tải Load Balancer A10 TH840-010 Thunder 840 ADC, 1U, 1xCPU, 5x1GC, 2x10GF, 8GB, 1xSSD, No LOM, No FTA/FPGA, No S+R ASIC, No H/W SSL Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.