Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 TH930-010 Thiết bị cân bằng tải Load Balancer Thunder 930 ADC TH930-010 $ 13,995 230,217,750 đ Thiết bị cân bằng tải Load Balancer A10 TH930-010 Thunder 930 ADC Application Delivery Controller, 1U, 1xCPU, 6xGoC, 2xGF, 2x10GF, 8GB, SSD, No H/W SSL Giá tốt
2 TH930-010-2PS Thiết bị cân bằng tải Load Balancer A10 Thunder 930 ADC TH930-010-2PS $ 14,716 242,078,200 đ Thiết bị cân bằng tải Load Balancer A10 TH930-010-2PS Thunder 930 ADC, 1U, 1xCPU, 6xGoC, 2xGF, 2x10GF, 8GB, SSD, No H/W SSL, Dual PS Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.