Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 UCS-EN120S-M2/K9 Cisco UCS E-Series NCE Service Module UCS-EN120S-M2/K9 $ 3,400 35,955,000 đ

Cisco UCS-EN120S-M2/K9 - UCS E-Series Network Compute Engine, 2-core CPU, 4-16 GB RAM, 1-2 HDD, 1-2 SD cards

Giá tốt
2 UCS-EN120S-M2/K9= - UCS E-Series NCE, 2C, 4-16GB RAM, 1-2 HDD, Service Module UCS-EN120S-M2/K9= $ 3,400 35,955,000 đ UCS-EN120S-M2/K9= - UCS E-Series NCE, 2C, 4-16GB RAM, 1-2 HDD, Service Module Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.