Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 WS-X4748-RJ45-E= -Cisco Catalyst 4500E Series Line Cards 48 Ports 10/100/1000 Spare WS-X4748-RJ45-E= $ 6,995 73,972,125 đ

Cisco Catalyst 4500E Series Line cards WS-X4748-RJ45-E 48 Ports 10/100/1000 (RJ-45) Spare, expansion module

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.