Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 Fan IBM 00YE423/00MV921 dùng cho các dòng máy chủ x3650 M5 v4 00YE423 Updating... Updating...

Fan IBM 00YE423/00MV921 dùng cho các dòng máy chủ x3650 M5 v4

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản