Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 License 02-SSC-1720 24x7 Support for SOHO 250 Series 1 Year 02-SSC-1720 Updating... Updating... License 02-SSC-1720 24x7 Support for SOHO 250 Series 1 Year là dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật 24x7 qua điện thoại, email. Khách hàng sẽ được cập nhật phần mềm, thay thế phần cứng nếu bị lỗi đảm bảo hệ thống mạng hoạt động liền mạch. Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản