Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 License 02-SSC-1756 Standard Support for SOHO 250 Series 1 Year. 02-SSC-1756 Updating... Updating... License 02-SSC-1756 Standard Support for SOHO 250 Series 1 Year. License 02-SSC-1756 kích hoạt dịch vụ hỗ trợ tiêu chuẩn 8x5 cho các thiết bị tường lửa SOHO 250 bao gồm hỗ trợ kỹ thuật qua email, điện thoại. Khách hàng được cập nhật phần cứng, phần mềm, được tham gia các công cụ trực tuyến, các nhóm thảo luận đã được kiểm duyện từ SonicWall. Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản