Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 15454-R8.5.0SWK9= - Rel. 8.5.0 Feature Pkg., CD, Right To Use License 15454-R8.5.0SWK9= $ 1,995 21,097,125 đ 15454-R8.5.0SWK9= - Rel. 8.5.0 Feature Pkg., CD, Right To Use License Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.