Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 Intel Xeon Gold 5218R Processor (20C/40T, 10.4GT/s, 27.5M Cache, 2.1GHz, DDR4-2933) 5218R Updating... Updating...
Mã sản phẩm: 5218R
Giá tốt
2 Intel Xeon Gold 5218N Processor (18C/36T, 24.75M Cache, 2.7GHz, DDR4-2667) 5218N Updating... Updating...
Mã sản phẩm: 5218N
Giá tốt
3 Intel Xeon Gold 5218B Processor (16C/32T, 22M Cache, 2.3GHz, DDR4-2667) 5218B Updating... Updating...
Mã sản phẩm: 5218B
Giá tốt
4 Intel Xeon Gold 5218 Processor (16C/32T, 22M Cache, 2.3GHz, DDR4-2666) 5218 Updating... Updating...
Mã sản phẩm: 5218
Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản