Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 Intel Xeon Gold 6148 Processor (20C/40T, 10.4GT/s, 27.5M Cache, 2.4GHz, DDR4-2667) 6148 Updating... Updating...
Mã sản phẩm: 6148
Giá tốt
2 WS-X6148-21AF-UG Cisco Catalyst 6500 Series 802.3af PoE Advanced Upgrade WS-X6148-21AF-UG Updating... Updating...

Cisco WS-X6148-21AF-UG Catalyst 6500 Series 802.3af PoE Advanced Upgrade for Cisco WS-X6148-RJ21 or WS-X6148-RJ21V Line Card

Giá tốt
3 WS-X6148-45AF-UG Cisco Catalyst 6500 Series 802.3af PoE Advanced Upgrade WS-X6148-45AF-UG Updating... Updating...

Cisco WS-X6148-45AF-UG Catalyst 6500 Series 802.3af PoE Advanced Upgrade for WS-X6148-RJ45 or WS-X6148-RJ45V

Giá tốt
4 WS-X6148-RJ21V Cisco Catalyst 6500 Series 48-Port 10/100 RJ-21 Classic Interface Module WS-X6148-RJ21V Updating... Updating... Cisco WS-X6148-RJ21V Catalyst 6500 Series 48-Port 10/100 RJ-21 Classic Interface Module with Cisco Prestandard PoE (includes daughter card WS-F6K-VPWR=) Giá tốt
5 WS-X6148-RJ45V Cisco Catalyst 6500 48 Ports 10/100 RJ-45 Classic Interface Module WS-X6148-RJ45V Updating... Updating... Cisco WS-X6148-RJ45V Catalyst 6500 48 Ports 10/100 RJ-45 Classic Interface Module with Cisco Prestandard PoE Daughter Card (includes daughter card WS-F6K-VPWR=) Giá tốt
6 WS-X6148-45AF Cisco Catalyst 6500 Series 48-Port 10/100 RJ-45 Classic Interface Module WS-X6148-45AF Updating... Updating... Cisco WS-X6148-45AF Catalyst 6500 Series 48-Port 10/100 RJ-45 Classic Interface Module with IEEE 802.3af PoE daughter card (part number WS-X6148-45AF-UG=) Giá tốt
7 WS-X6148-RJ-45 Cisco Catalyst 6500 48 Ports 10/100 RJ-45 Classic Interface Module WS-X6148-RJ-45 Updating... Updating... Cisco WS-X6148-RJ-45 Catalyst 6500 48 Ports 10/100 RJ-45 Classic Interface Module; upgradable to support Cisco Prestandard PoE Daughter Card (WS-F6K-VPWR=) or to IEEE 802.3af PoE daughter card (WS-X6148-45AF-UG=) Giá tốt
8 WS-X6148X2-45AF Cisco Catalyst 6500 96 Port 10/100 RJ-45 Classic Interface Module WS-X6148X2-45AF Updating... Updating... Cisco WS-X6148X2-45AF Catalyst 6500 96 Port 10/100 RJ-45 Classic Interface Module with 802.3af PoE (includes daughter card WS-F6K-FE48X2-AF=) Giá tốt
9 WS-X6148X2-RJ-45 Cisco Catalyst 6500 96 Port 10/100 RJ-45 Classic Interface Module WS-X6148X2-RJ-45 Updating... Updating... Cisco WS-X6148X2-RJ-45 Catalyst 6500 Series 96-Port 10/100 RJ-45 Classic Interface Module; field-upgradable to support 802.3af PoE daughter card (WS-F6K-FE48X2-AF=) Giá tốt
10 WS-X6148V-GE-TX Cisco Catalyst 6500 48-Port 10/100/1000 RJ-45 Classic Interface Module WS-X6148V-GE-TX Updating... Updating... Cisco WS-X6148V-GE-TX Catalyst 6500 48 Port 10/100/1000 RJ-45 Classic Interface Module with Cisco Prestandard PoE Daughter Card (includes daughter card WS-F6K-VPWR-GE=) Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản